Plavební trasy


Naše největší české řeky - Labe (od Střekovského zdymadla), Vltava a její částečně splavné přítoky tvoří více než 370 km vodních cest, které jsou Vám teoreticky k dispozici.


Výhodné umístění domovského kotviště našich lodí na Vltavě v Nelahozevsi, cca. 19 říčních kilometrů od soutoku Vltavy a Labe v Mělníku, Vám dává volbu trasy ze třech plavebních směrů - po proudu Labe, proti proudu Labe nebo Vltavy.


Pro Vaši určitou představu - kam plout, za jak dlouho se dá kam doplout, kde zakotvit na noc, co navštívit „na pevnině,“ jsme si dovolili vytvořit několik návrhů plavebních tras podle délky pronájmu lodě. Věříme, že budou pro Vás přínosnou inspirací.


Jako další pomůcka pro Vaše „domácí” plánování může posloužit i tato on-line plavební mapa.