Týdenní plavby


a) Týdenní plavba po Labi do Ústí nad Labem


NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Neratovic,

• 23 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 3¾ hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd).


K návštěvě láká: koupaliště,


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Mělníku,

• 14 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1¾ hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ÚTERÝ: dopoledne - prohlídka města.


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studna, kostnice a věž chrámu sv. Petr a Pavla,


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Roudnice nad Labem,

• 26 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 3¾ hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


STŘEDA: dopoledne - návštěva města, (oběd).


K návštěvě láká: město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna, hora Říp,


odplutí v pozdních odpoledních hodinách - po proudu Labe do Litoměřic,

• 18 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 2½ hodin plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ČTVRTEK: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Ústí nad Labem,

• 22 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: město Ústí nad Labem, zřícenina hradu Střekov, výletní zámeček Větruše, lanovka na Větruši, termální koupaliště, zoologická zahrada,

naučná stezka pod Vysokým Ostrým.


PÁTEK: Odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Labe do Litoměřic s odbočkou na Žernosecké jezero,

• 24 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 3½ hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení, prohlídka města, oběd.


K návštěvě láká: město Litoměřice, historické jádro města - městská památková zóna, vyhlídková věž Kalich, historické sklepení, oblastní muzeum,

expozice Důl Richard, Dómský pahorek a věž u katedrály sv. Štěpána, městské koupaliště,


odplutí v pozdních odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Libotenic,

• 11 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1½ hodiny plavby, připlutí ve večerních hodinách, návštěva obce, kotvení přes noc.


SOBOTA: Odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Labe do Mělníka,

• 33 km • proplutí 3 plavebními komorami • cca. 5 hodin plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva města,


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studna, kostnice a věž chrámu sv. Petr a Pavla,


odplutí v pozdních odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Neratovic,

• 14 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 2 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc, (večeře).


NEDĚLE: odplutí v ranních hodinách (do 7,00 hod) - plavba proti proudu Labe do Čelákovic,

• 23 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 3 ¾ hodiny plavby,11:00 hodin - odevzdání lodě.
b) Týdenní plavba po Labi Vltavě do Prahy


NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Neratovic,

• 23 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 3 ¾ hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd).


K návštěvě láká: koupaliště,


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Mělníku,

• 14 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1¾ hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ÚTERÝ: dopoledne - prohlídka města.


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studna,


odplutí v brzkých odpoledních hodinách proti proudu Labe, Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a Vltavy do Nelahozevsi,

• 19 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 2 ¾ hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc, (večere).


STŘEDA: v dopoledních hodinách - prohlídka zámku, (oběd).


K návštěvě láká: zámek Nelahozeves, rodný dům Antonína Dvořáka,


odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) - plavba proti proudu Vltavy do Prahy,

• 32 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 5 hodin plavby, připlutí ve večerních hodinách, kotvení přes noc (2 noci)


ČTVRTEK: prohlídka města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: Staroměstské náměstí - Staroměstská radnice s orlojem, Letenské sady - výhled na Prahu, Národní technické muzeum,

lanová dráha na Petřín, Petřínská rozhledna


PÁTEK: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Vltavy do Roztok u Prahy,

• 14 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 2 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, návštěva zámku.


K návštěvě láká: zámek Roztoky u Prahy - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,


odplutí v brzkých odpoledních hodinách - plavba po proudu Vltavy do Veltrus,

• 19 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 2½ hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva obce, kotvení přes noc (večeře)


SOBOTA: v dopoledních hodinách - prohlídka zámku.


K návštěvě láká: zámek Veltrusy,


odplutí v brzkých odpoledních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a dále

proti proudu Labe do Neratovic,

• 30 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),


NEDĚLE: odplutí v ranních hodinách (do 7,00 hod) - plavba proti proudu Labe do Čelákovic,

• 23 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 3 ¾ hodiny plavby,11:00 hodin - odevzdání lodě.


Týdenní plavba po Labi do Nymburku, Poděbrad, Kolína a Kladrub nad Labem


NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ:: odplutí v ranní hodinách - plavba proti proudu Labe do Kerska,

• 12 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, návštěva obce, oběd.


K návštěvě láká: přírodní park Kersko - Bory, lesní atelier Kuba, restaurace Hájenka


odplutí v odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Poděbrad,

• 19 km • 3 plavebními komorami • cca.3 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


ÚTERÝ: v dopoledních hodinách - prohlídka města, oběd.


K návštěvě láká: polabské muzeum Poděbrady, památník krále Jiřího z Poděbrad, muzeum Lega, muzeum filmových legend,


odplutí v odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Kolína,

• 16 km • 3 plavebními komorami • cca.2 ¾ hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


STŘEDA: prohlídka města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: město Kolín, Bartolomějské návrší, městská památková rezervace, rozhledna vodárna,

prachovna, prohlídkové trasy městem, regionální muzeum, Kolínská řepařská drážka (POUZE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH), aquapark, letní plovárna,


ČTVRTEK: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Labe do Kladrub nad Labem,

• 23 km • 3 plavebními komorami • cca.3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, návštěva obce, oběd.


K návštěvě láka: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,


odplutí v odpoledních hodinách - plavba po proudu Labe do Týnce nad Labem,

• 10 km • 1 plavební komorou • cca.1,5 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, kotvení přes noc.


PÁTEK: v dopoledních hodinách - prohlídka města, oběd.


K návštěvě láká: naučná stezka městem a okolí,


odplutí v brzkých odpoledních hodinách - plavba po proudu Labe do Kolína

•13 km • 2 plavebními komorami • cca.2 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: město Kolín,Bartolomějské návrší, městská památková rezervace, rozhledna vodárna,

prachovna, prohlídkové trasy městem, regionální muzeum,aquapark,letní plovárna,


SOBOTA: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Labe do Poděbrad,

16 km • 3 plavebními komorami • cca.2 ¾ hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, návštěva města, oběd.


K návštěvě láká: polabské muzeum Poděbrady,památník krále Jiřího z Poděbrad,muzeum Lega,muzeum filmových legend,


odplutí v odpoledních hodinách - plavba po proudu Labe do Nymburku

• 8 km • proplutí 1 plavebními komorou • cca.1¼ hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: procházka městem,


NEDĚLE: odplutí v ranních hodinách (7 hod.) - plavba po proudu Labe do Čelákovic

• 23 km • proplutí 3 plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.