Týdenní plavby


a) Týdenní plavba po dolním Labi do Ústí nad Labem


NEDĚLE: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.


PONDĚLÍ: Odplutí v ranních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále krátce po proudu Labe do Mělníka, • 19 km • proplutí 1. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd), prohlídka města,


K návštěvě láká: mělnické podzemí a středověká studna


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Roudnice nad Labem, • 27 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ÚTERÝ: dopoledne - prohlídka města, oběd


K návštěvě láká: město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna, hora Říp 


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Litoměřic, • 17 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodin plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


STŘEDA: dopoledne, odpoledne - prohlídka města 


K návštěvě láká: město Litoměřice, historické jádro města - městská památková zóna, vyhlídková věž Kalich, historické sklepení, oblastní muzeum, expozice Důl Richard, Dómský pahorek a věž u katedrály sv. Štěpána, městské koupaliště


odplutí v pozdních odpoledních hodinách - po proudu Labe do Dolních Zálezel, • 18 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 2,5 hodiny plavby, připlutí ve večerních hodinách, návštěva obce, kotvení přes noc.


ČTVRTEK: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Ústí nad Labem • 5 km • cca. 0,5 hodiny plavby, připlutí v ranních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: město Ústí nad Labem, zřícenina hradu Střekov, termální koupaliště, naučná stezka pod Vysokým Ostrým


PÁTEK: Odplutí v dopoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Litoměřic s odbočkou na Žernosecké jezero, • 25 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení, návštěva města Terezín,


K návštěvě láká: město Terezín


odplutí v pozdních odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Libotenic, • 11 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí ve večerních hodinách, návštěva obce, kotvení přes noc.


SOBOTA: Odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Labe do Mělníka, • 33 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 5 hodin plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: zámek Mělníkregionální muzeum Mělník, kostnice a věž chrámu sv. Petr a Pavla


NEDĚLE: odplutí ráno v 7,00 (nutné) - krátká plavba proti proudu Labe, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a poté proti proudu Vltavy do Nelahozevse (Marina Vltava), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.


b) Týdenní plavba po Vltavě do Třebenic - pod Slapskou přehradu a Labi do Roudnice n. Labem


NEDĚLE: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.


PONDĚLÍ: odplutí v dopoledních hodinách (do 14 hod.) - plavba proti proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 18 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách,


K návštěvě láká: zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) - skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)


odplutí v odpoledních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do centra Prahy (kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše), • 14 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: Staroměstské náměstí - Staroměstská radnice s orlojem, Letenské sady - výhled na Prahu


ÚTERÝ: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Davle, • 26 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, návštěva obce (oběd), krátkodobé kotvení,


odplutí v odpoledních hodinách proti proudu do Třebenic - pod Slapskou přehradu, • 9 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, krátkodobé kotvení,


K návštěvě láká: krátká procházka k hrázi, či výstup na korunu hráze


odplutí v pozdních odpoledních hodinách - plavba do Štěchovic, • 9 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí ve večerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.


STŘEDA: odplutí v ranních hodinách po proudu Vltavy až do centra Prahy (kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše), • 30 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 5 hodin plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách,návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: Staroměstské náměstí - Staroměstská radnice s orlojem, Letenské sady - výhled na Prahu, Národní technické muzeum, lanová dráha na Petřín, Petřínská rozhledna


ČTVRTEK: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Vltavy do Nelahozevse, • 32 km • proplutí 4. plavebními komorami • cca. 5 hodiny plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, návštěva obce (oběd), kotvení přes noc.


K návštěvě láká: zámek Nelahozeves, rodný dům Antonína Dvořáka


PÁTEK: odplutí v ranních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále kratce po proudu Labe do Mělníka, • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd), prohlídka města,


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studnaregionální muzeum Mělník, kostnice a věž chrámu sv. Petr a Pavla


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Roudnice nad Labem, • 27 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


SOBOTA: dopoledne - prohlídka města, oběd


K návštěvě láká: město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna


odplutí v odpoledních hodinách proti proudu Labe do Mělníka, • 27 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí v brzkých večerních hodinách, návštěva města (večere), kotvení přes noc.


NEDĚLE: odplutí ráno v 7,00 (nutné) - krátká plavba proti proudu Labe, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a poté proti proudu Vltavy do Nelahozevse (Marina Vltava), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.