a) Mini-týdenní plavba po proudu Vltavy, Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a proti proudu Labe do Brandýsa n. Labem - St. Boleslavi a Čelákovic


NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ: odplutí v brzkých dopoledních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a krátce po proudu Labe do Mělníka,

• 19 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 2,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení, návštěva města (oběd).

K návštěvě láká: mělnické podzemí a středověká studna,

odplutí v brzkých odpoledních hodinách proti proudu Labe do Brandýsa n. Labem - St. Boleslavi,

• 29 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v brzkých večerních hodinách, kotvení přes noc, návštěva města (večere).


ÚTERÝ: dopoledne - prohlídka města.

K návštěvě láká: zámek Brandýs n. Labem, kostel Nanebevzetí panny Marie a bazilika sv. Václava ve St. Boleslavi,

v odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Čelákovic,

• 7,5 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1¼ hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc, (večere).


STŘEDA: odplutí v brzkých dopoledních hodinách - plavba po proudu Labe do Mělníka,

• 36,5 km • proplutí 5 plavebními komorami • cca. 5 ¼ hodiny plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, kotvení přes noc, návštěva města (večere).

K návštěvě láká: zámek Mělník, kostnice.


ČTVRTEK: odplutí v brzkých ranních hodinách (do 7,00 hod) - krátká plavba proti proudu Labe, následně po Vraňansko-hořínském plavebním kanálu

a dále proti proudu Vltavy do Nelahozevsi,

• 19 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.b) Mini-týdenní plavba proti proudu Vltavy do Prahy a dále do Davle (k ústí Sázavy)

NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Prahy

• 32,5 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 5 hodin plavby, připlutí v odpoledních hodinách - kotvení u mola ŘVC ČR - nábřeží E. Beneše,

návštěva města (večeře), kotvení přes noc.

K návštěvě láká: Letenské sady - výhled na Prahu.


ÚTERÝ: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Davle

• 26 km • proplutí 3 plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení, návštěva obce (oběd).

K návštěvě láká: naučná stezka - Střed Čech,

odplutí v odpoledních hodinách - proti proudu Sázavy do Pikovic (bez přistání) a zpět do Davle a dále po proudu Vltavy do Prahy (- Podolí)

• 28 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách - kotvení v Podolském přístavu (pod Vyšehradem),

návštěva města (večeře), kotvení přes noc.

K návštěvě láká: vyhlídka z Vyšehradu.


STŘEDA: odplutí v dopoledních hodinách - plavba po proudu Vltavy do Roztok,

• 19 km • proplutí 3 plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení

K návštěvě láká: zámek Roztoky,

odplutí v odpoledních hodinách po proudu Vltavy do Libčic nad Vltavou,

• 9 km • proplutí 1 plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva obce (večere), kotvení přes noc.

K návštěvě láká: Stožár Libové Libčice.


ČTVRTEK: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Nelahozevsi,

• 8,5 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1¼ hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.