Mini-týdenní plavby


a) Mini-týdenní plavba po Labi, Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a Vltavě do Nelahozevsi


NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Neratovic,

• 23 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 3 ¾ hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd).


K návštěvě láká: koupaliště,


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Mělníku,

• 14 km • proplutí 1 plavebni komorou • cca. 1¾ hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ÚTERÝ: dopoledne - prohlídka města.


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studna,


odplutí v brzkých odpoledních hodinách proti proudu Labe, Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a Vltavy do Nelahozevsi,

• 19 km • proplutí 2 plavebními komorami • cca. 2 ¾ hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc, (večere).


STŘEDA: dopoledne - návštěva obce, (oběd).


K návštěvě láká: zámek Nelahozeves, rodný dům Antonína Dvořáka,


odplutí v odpoledních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Labe do Neratovic,

• 31 km proplutí 3 plavebními komorami • cca. 4¼ hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ČTVRTEK: odplutí v ranních hodinách (do 7,00 hod) - plavba proti proudu Labe do Čelákovic,

• 23 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 3 ¾ hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.

Mini-týdenní plavba po Labi do Poděbrad, Nymburku a Brandýsa n. Labem - St. Boleslavi


NEDĚLE: převzetí lodě v odpoledních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení se” na lodi.


PONDĚLÍ: : odplutí v ranní hodinách - plavba proti proudu Labe do Kerska,

• 12 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, návštěva obce, oběd.


K návštěvě láká: přírodní park Kersko - Bory, lesní atelier Kuba, restaurace Hájenka


odplutí v odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Poděbrad,

• 19 km • 3 plavebními komorami • cca.3 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


ÚTERÝ: v dopoledních hodinách - prohlídka města, oběd.


K návštěvě láká: polabské muzeum Poděbrady, památník krále Jiřího z Poděbrad, muzeum Lega, muzeum filmových legend,


odplutí v odpoledních hodinách - plavba po proudu Labe do Nymburku

• 8 km • proplutí 1 plavebními komorou • cca.1¼ hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, návštěva města, kotvení přes noc.


K návštěvě láká: procházka městem,


STŘEDA: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Labe do Brandýsa n. Lbem - St. Boleslavi

• 31 km • proplutí 4 plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, návštěva města, oběd, kotvení přes noc


K návštěvě láká: zámek Brandýs nad Labem, Oblastní muzeum, Brandýská katovna, bazilika sv. Václava a bazilika Nanebevzetí Panny Marie,


ČTVRTEK: odplutí v dopoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Čelákovic,

• 8 km • proplutí 1 plavební komorou • cca. 1¼ hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.