Mini-týdenní plavby


a) Mini-týdenní plavba po Vltavě a Labi do Litoměřic


NEDĚLE: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.


PONDĚLÍ: Odplutí v ranních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále krátce po proudu Labe do Mělníka, • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd), prohlídka města,


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studna


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Roudnice nad Labem, • 27 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


ÚTERÝ: dopoledne - prohlídka města, oběd


K návštěvě láká: město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Litoměřic, • 17 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodin plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


STŘEDA: dopoledne - prohlídka města 


K návštěvě láká: město Litoměřice, historické jádro města - městská památková zóna, vyhlídková věž Kalich, historické sklepení, oblastní muzeum, expozice Důl Richard, Dómský pahorek a věž u katedrály sv. Štěpána


odplutí v brzkých odpoledních hodinách - plavba proti proudu Labe do Mělníka, • 44 km • proplutí 4. plavebními komorami • cca. 7 hodin plavby, připlutí ve večerních hodinách, kotvení přes noc.


ČTVRTEK: odplutí ráno v 7,00 (nutné) - krátká plavba proti proudu Labe, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a poté poroti proudu Vltavy do Nelahozevse (Marina Vltava), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.