Vyplňte prosím všechny údaje (dotazy, zprávy, atd. není povinné).
* na naše služby prostřednictvím emailu, který uvádím výše a souhlasím s takovým využíváním své emailové adresy, který budeme zpracovávat výhradně k těmto účelům. 
Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu, které  můžete učinit písemně na kontaktní mail společnosti. Nevyplněním tohoto pole nám automaticky udělujete souhlas. Nebojte, nebudeme vás otravovat každý týden s naší nabídkou.
 
Délka výpůjčky:
Loď/ě se půjčují na prodloužený víkend - tj. od Čtvrka 16. hod. - do Neděle 11. hod.,
                                                mini-týden - tj. od Neděle 16. hod. - do Čtvrtka 11. hod.,
                                                         týden - tj. od Neděle 16. hod. - do Neděle 11. hod.,
                                                                 nebo od Čtvrtka 16. hod. - do Čtvrtka 11. hod.
Loď/ě je možné půjčit také na prodloužený víkend + týden, mini-týden + týden, dva týdny,
ale také jen na jeden den (pouze s kapitánem) - to je možné zpravidla mimo hlavní sezónu - měsíce červenec a srpen.   

Objednání lodě a platba:
1. V rezervačním kalendáři si vyberte loď a požadovaný (volný) termín (délka výpůjčky viz. předešlý bod).
2. V rezervačním formuláři vyplňte kontaktní údaje a odešlete.
3. Pošleme vám Dohodu o rezervaci pronájmu lodi - platební údaje k uhrazení zálohy. 
Záloha (1/2 ceny pronájmu lodě) musí být uhrazena - tzn. připsána na účet pronajímateli do čtyřech pracovních dnů od doručení Dohody o rezervaci pronájmu lodi, v opačném případě rušíme předběžnou rezervaci - objednaná služba je stornována.
4. Uhrazením zálohy ztvrzujete souhlas s všeobecnými podmínkami a nájemní smlouvou.
Po obdržení zálohové platby je Vám loď závazně rezervována. Přijetí platby Vám potvrdíme emailem.
5. Doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dní před prvním dnem pronájmu, termín nemusíte hlídat, sami Vás
k tomu vyzveme - pošleme fakturu na doplatek.
Přijatou platbu (doplatek) Vám taktéž potvrdíme e-mailem, současně od nás dostanete příručku uživatele plavidla, popis vodních cest a plavebního průvodce, což je výtah nejdůležitějších plavebních značek a pravidel.


Vážení zákazníci, létošní plavební sezonu končíme k 4. 10. 2020

Pro rezervace prosím využijte rezervační formulář

Obratem se Vám ozveme s platebními údaji.
Děkujeme za pochopení.  
             FORTUNA
           DUBEN 2020
PO   6 13 20 27
ÚT   7 14 21 28
ST 1 8 15 22 29
ČT 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
SO 4 11 18 25  
NE 5 12 19 26  
             FORTUNA
           KVĚTEN 2020
PO   4 11 18 25
ÚT   5 12 19 26
ST   6 13 20 27
ČT   7 14 21 28
1 8 15 22 29
SO 2 9 16 23 30
NE 3 10 17 24 31
              FORTUNA
           ČERVEN 2020
PO 1 8 15 22 29
ÚT 2 9 16 23 30
ST 3 10 17 24  
ČT 4 11 18 25  
5 12 19 26  
SO 6 13 20 27  
NE 7 14 21 28  
              FORTUNA
         ČERVENEC 2020
PO   6 13 20 27
ÚT   7 14 21 28
ST 1 8 15 22 29
ČT 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
SO 4 11 18 25  
NE 5 12 19 26  
            FORTUNA
           SRPEN 2020
PO   3 10 17 24 31
ÚT   4 11 18 25  
ST   5 12 19 26  
ČT   6 13 20 27  
  7 14 21 28  
SO 1 8 15 22 29  
NE 2 9 16 23 30  
          FORTUNA
         ZÁŘÍ 2020
PO   7 14 21 28
ÚT 1 8 15 22 29
ST 2 9 16 23 30
ČT 3 10 17 24  
4 11 18 25  
SO 5 12 19 26  
NE 6 13 20 27  
          FORTUNA
         ŘÍJEN 2020
PO   5 12 19 26
ÚT   6 13 20 27
ST   7 14 21 28
ČT 1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
SO 3 10 17 24 31
NE 4 11 18 25  
              REGINA
           DUBEN 2020
PO   6 13 20 27
ÚT   7 14 21 28
ST 1 8 15 22 29
ČT 2 9 16 23 30
3 10 17 24  
SO 4 11 18 25  
NE 5 12 19 26  
                REGINA
           KVĚTEN 2020
PO   4 11 18 25
ÚT   5 12 19 26
ST   6 13 20 27
ČT   7 14 21 28
1 8 15 22 29
SO 2 9 16 23 30
NE 3 10 17 24 31
              REGINA
           ČERVEN 2020
PO 1 8 15 22 29
ÚT 2 9 16 23 30
ST 3 10 17 24  
ČT 4 11 18 25  
5 12 19 26  
SO 6 13 20 27  
NE 7 14 21 28  
                REGINA
         ČERVENEC 2020
PO   6 13 20 27
ÚT   7 14 21 28
ST 1 8 15 22 29
ČT 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
SO 4 11 18 25  
NE 5 12 19 26  
               REGINA 
           SRPEN 2020
PO   3 10 17 24 31
ÚT   4 11 18 25  
ST   5 12 19 26  
ČT   6 13 20 27  
  7 14 21 28  
SO 1 8 15 22 29  
NE 2 9 16 23 30  
           REGINA
         ZÁŘÍ 2020
PO   7 14 21 28
ÚT 1 8 15 22 29
ST 2 9 16 23 30
ČT 3 10 17 24  
4 11 18 25  
SO 5 12 19 26  
NE 6 13 20 27  
            REGINA
         ŘÍJEN 2020
PO   5 12 19 26
ÚT   6 13 20 27
ST   7 14 21 28
ČT 1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
SO 3 10 17 24 31
NE 4 11 18 25  
obsazený termín
předběžná rezervace (vystavuje se rezervační smlouva, čeká se na úhradu od zákazníka), termín se může opět uvolnit
Informace ke zpracování osobních dat
1. Právní titul: Uzavření smluvního vztahu
Účel: Registrace na webu
Registrační formulář je na webu www.obytne-lode.cz, jehož provozovatelem je Miroslav Kletečka.
Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa a kontaktní telefon a e-mail, které nám předáváte v zájmu uzavření smluvního vztahu - rezervace lodi, zpracováváme pouze pro tento účel, tedy pro zpracování dohody o rezervaci lodi a dále smlouvy a předávacího protokolu, na základě kterého dojde k předání pronajímané lodi.
Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od registrace na webu, nebo od zaslání údajů pro zpracování dokumentů zakládající smluvní vztah.
2. Právní titul: Souhlas
Účel: Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem dostávat akční nabídky na naše služby prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Nepředáváme takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od nás nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy a to písemně na kontaktní mail společnosti.
Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na kontaktní adrese, emailu.
Zabezpečení Vašich osobních dat
K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílání aktuálních služeb), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování služeb.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one