Bez průkazu, bez zkoušek.JPG

Týdenní plavba po Vltavě do Třebenic - pod Slapskou přehradu

Týdenní plavba po Vltavě do Třebenic - pod Slapskou přehradu
 
Neděle: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba,
„zabydlení” se na lodi.
 
Pondělí: odplutí v ranních hodinách - krátká plavba proti proudu Labe, následně
po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy
do Nelahozevsi (Marina Vltava),
• 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,    
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),
 
K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka - rodný dům
 
odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14.hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Roztok / Klecánek,
• 18 km • proplutí 2. plavebními  komorami • cca. 3 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
(při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí,
Klecánky (protější břeh) - skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

 
Úterý: odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7 hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Prahy - Podolí (kotvení v Podolském přístavu pod Vyšehradem),
• 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,    
připlutí v dopoledních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  město Praha
 
Středa: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Davle,
• 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),
odplutí v brzkých odpoledních hodinách - plavba do Třebenic, pod Slapskou přehradu,
• 13 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, krátkodobé kotvení,
 
K návštěvě lákákrátká procházka k hrázi, či výstup na korunu hráze
 
odplutí v pozdních odpoledních hodinách - plavba do Štěchovic,
• 9 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby,
připlutí v brzkých večerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.
 
Čtvrtek:  v brzkých dopoledních hodinách (viz.níže),
 
K návštěvě lákánávštěva vodní elektrárny Štěchovice (po předchozím objednání)
 
odplutí v poledních hodinách - plavba po proudu Vltavy do Davle a následně proti proudu Sázavy do Pikovic (pouze za plného vodního stavu VD Vrané, bez kotvení) a zpět
do Davle a dále po proudu Vltavy až do Prahy - Podolí (kotvení v Podolském
přístavu pod Vyšehradem)
• 33 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  město Praha
 
Pátek:  odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Vltavy do Prahy - Holešovic,
plavba do slepých ramen Vltavy v oblasti Prahy - Libně (bez kotvení), plavba dále
po proudu Vltavy do Roztok / Klecánek,
• 20 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby,
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),
 
K návštěvě lákázámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,   
přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí,
Klecánky (protější břeh) - skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

 
odplutí v odpoledních hodinách (do 15.hod.) - plavba do Veltrus (překladiště),
• 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby,
připlutí v podvečerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.
 
Sobota: v brzkých dopoledních hodinách (viz.níže),
 
K návštěvě lákázámek Veltrusy, cykloprohlídka zámeckého parku
 
odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14.hod.) - plavba po proudu Vltavy, dále
po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a následně po proudu Labe do Obříství,
• 25 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby,
připlutí v podvečerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.
 
Neděle: v dopoledních hodinách (viz. níže),
 
K návštěvě láká: Památník Bedřicha smetany
 
odplutí v poledne, plavba po Proudu Labe do přístavu Mělník.
• 10 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby,
15:00 hodin - odevzdání lodě.
zámek Mělník
zámek Mělník
plavba po Štěchovické přehradě
plavba po Štěchovické přehradě
stechovice 2.JPG
stechovice 3.JPG
poproudní proplavování Štěchovickou plavební komorou s rozdílem hladin 20m
poproudní proplavování Štěchovickou plavební komorou s rozdílem hladin 20m
stechovice 5.JPG
stechovice 6.JPG
stechovice 7.JPG
Vltava u Mandátu nad ostrovem sv. Kilián
Vltava u Mandátu nad ostrovem sv. Kilián
na Sázavě v Pikovicích
na Sázavě v Pikovicích
v centru Prahy
v centru Prahy
praha 2.JPG
praha 3.JPG
28.07.2016 21:56:11
kptmarekkarel
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one