Bez průkazu, bez zkoušek.JPG

Týdenní jednosměrná plavba po Vltavě - Mělník - Marina Orlík

Týdenní jednosměrná plavba po Vltavě - Mělník – Marina Orlík
 
Neděle: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba,
„zabydlení” se na lodi.
 
Pondělí: odplutí v ranních hodinách - krátká plavba proti proudu Labe, následně
po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy
do Nelahozevsi (Marina Vltava),
• 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,    
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),
 
K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka - rodný dům
 
odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Roztok / Klecánek,
• 18 km • proplutí 2. plavební  komorou • cca. 3 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
(při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí,
Klecánky (protější břeh) - skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

 
Úterý: odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7. hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Prahy - Podolí (kotvení v Podolském přístavu pod Vyšehradem),
• 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,    
připlutí v dopoledních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  město Praha
 
Středa: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Davle,
• 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),
odplutí v brzkých odpoledních hodinách - plavba do Třebenic, pod Slapskou přehradu,
• 13 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 2 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách,
 
překonání přehradní hráze pomocí silničního vleku Povodí Vltavy
(doporučujeme - nahlásit se pro převoz - po vyplutí ze Štěchovické plavební komory),
po převozu krátkodobé kotvení u sjezdu pro vlek,
 
K návštěvě lákáprohlídka přehradní hráze (z mostovky)
 
odplutí odpoledních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Staré Živohošti 
(kotvení v marině),
• 9 km • cca. 1 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.
 
K návštěvě lákámístní sportoviště
 
Čtvrtek:  v dopoledních hodinách – sportovní a rekreační aktivity viz. výše
 
v odpoledních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Županovic
s odbočkou do zátoky Mastník,
• 26 km • cca. 3 hodiny plavby,
připlutí v pozdních odpoledních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.
 
Pátek:  odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Solenic
- pod Orlickou přehradu,
• 24 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 3,5 hodiny plavby,
připlutí v poledních hodinách,
 
překonání přehradní hráze pomocí lodního výtahu Povodí Vltavy
(doporučujeme - nahlásit se pro převoz - po vyplutí z Kamýcké plavební komory),
 
po převozu - plavba proti proudu Vltavy do Barrandovské zátoky (Velký Vír), 
kotvení v Yacht Clubu Barrandov,
• 11 • cca. 1,5 hodiny plavby,
připlutí v brzkých odpoledních hodinách, (večeře), kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  zámek Orlík – cca. 40 min. chůze
 
Sobota: odplutí v ranních hodinách - plavba proti proudu Vltavy do Týna nad Vltavou,
• 49 km • proplutí 1. plavební  komorou • cca. 6 hodin plavby,
připlutí v brzkých odpoledních hodinách, prohlídka města (oběd), kotvení přes noc.
 
K návštěvě lákáměsto Týn nad Vltavou, městské muzeum, podzemní chodby,
otáčivé hlediště - letní představení, rozhledna Semenec, městská plovárna
 
Neděle:  odplutí v brzkých ranních hodinách (v 7.30 hod.) - plavba po proudu Vltavy
do Mariny Orlík (158.5 ř. km., pravý břeh),
• 47  km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 6 hodiny plavby,
15:00 hodin - odevzdání lodě.
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou
zámek Orlík
zámek Orlík
zámek Orlík
zámek Orlík
Orlické přehradní jezero, lodní výtah
Orlické přehradní jezero, lodní výtah
vplouvání do klece výtahu, poproudní převoz přes hráz
vplouvání do klece výtahu, poproudní převoz přes hráz
zdvihadlo12.jpg
zdvihadlo11.jpg
točna s s navijákem - pohenem
točna s s navijákem - pohenem
zdvihadlo9.jpg
zdvihadlo8.JPG
zdvihadlo7.JPG
zdvihadlo6.JPG
orlík11.jpg
zdvihadlo5.JPG
a.jpg
orlík4.jpg
orlík3.jpg
orlík8.jpg
zdvihadlo4.JPG
orlík9.jpg
zdvihadlo3.JPG
orlík10.jpg
zdvihadlo2.JPG
b.jpg
c.jpg
zdvihadlo1.JPG
d.jpg
přeharada Kamýk
přeharada Kamýk
f.jpg
kamýk1.jpg
g.jpg
kamýk2.jpg
vyplouvání z šachtové plavební komory v Kamýku
vyplouvání z šachtové plavební komory v Kamýku
i.jpg
kamýk3.jpg
Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou
j.jpg
kamýk9.jpg
Kamýk nad Vltavou - veřejné přístaviště
Kamýk nad Vltavou - veřejné přístaviště
kamýk12.jpg
kamýk 13.jpg
k.jpg
Vltava u obce Velká
Vltava u obce Velká
velká2.jpg
skály pod obcí Velká
skály pod obcí Velká
velká3.jpg
velká4.jpg
Vestecký most
Vestecký most
Vltava pod Zrůbkem
Vltava pod Zrůbkem
vltava pod zrůbkem2.jpg
Vltava před Zvíroticemi
Vltava před Zvíroticemi
Vltava u Zvírotic
Vltava u Zvírotic
Vltava u Smilovic, Albertovy skály - národní přírodní rezervace
Vltava u Smilovic, Albertovy skály - národní přírodní rezervace
Žraločí zátoka u Smilovic
Žraločí zátoka u Smilovic
traktor s vlekem pro převoz lodí
traktor s vlekem pro převoz lodí
Slapská přehada
Slapská přehada
plavba po Štěchovické přehradě
plavba po Štěchovické přehradě
štěchovická přehrada 1.jpg
štěchovická přehrada 2.jpg
štěchovická přehrada 4.jpg
Vltava u Ztracenky
Vltava u Ztracenky
štěchovická přehrada 6.jpg
štěchovická přehrada7.jpg
Štěchovická přehrada
Štěchovická přehrada
štěchovická přehrada 10.jpg
štěchovická přehrada9.jpg
štěchovická přehrada 11.jpg
štěchovická přehrada 12.jpg
štěchovická přehrada 13.jpg
štěchovická přehrada 14.jpg
Vrané 1.jpg
Vrané 2.jpg
Vrané 3.jpg
vodní dílo Vané
vodní dílo Vané
Vrané5.jpg
Vrané6.jpg
Vrané 7.jpg
Vrané8.jpg
Vrané9.jpg
Vrané10.jpg
skály u Jarova
skály u Jarova
most Závodu míru na Zbraslavi
most Závodu míru na Zbraslavi
Zbraslav2.jpg
plavební komora Modřany
plavební komora Modřany
Modřany 2.jpg
15.09.2017 20:25:08
kptmarekkarel
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one