Bez průkazu, bez zkoušek.JPG
Mini-týdenní plavba po Vltavě do Davle (a Sázavě do Pikovic)
 
Neděle: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba,
„zabydlení” se na lodi.
 
Pondělí: odplutí v ranních hodinách - krátká plavba proti proudu Labe, následně
po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy
do Nelahozevsi (Marina Vltava),
• 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,    
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),
 
K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka - rodný dům
 
odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Roztok / Klecánek,
• 18 km • proplutí 2. plavebními  komorami • cca. 3 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
(při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí,
Klecánky (protější břeh) - skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

 
Úterý: odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7. hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Prahy - Výtoně (kotvení na náplavce v blízkosti železničního mostu),
• 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,    
připlutí v dopoledních hodinách, krátká prohlídka města (oběd),
 
K návštěvě láká:  NKP Vyšehrad, muzeum v podskalské celnici na Výtoni
 
odplutí v odpoledních hodinách (do 15.30 hod.) - plavba proti proudu Vltavy
do Měchenic (Marina Fregatta),
• 21 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,
připlutí ve večerních hodinách, kotvení přes noc (večeře).
 
K návštěvě lákákrátká procházka údolím Bojovského potoka (chatové osady)
 
Středa: odplutí v ranních hodinách (do 7.hod) - plavba proti proudu Vltavy do Davle
a dále po Sázavě do Pikovic (pouze za plného vodního stavu VD Vrané, bez kotvení)
a zpět do Davle, poté opět proti proudu Vltavy (podél ostrova svatého Kiliána)
k penzionu Mandát (bez kotvení) a zpět po proudu Vltavy až do centra Prahy
(kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše),
• 38 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 6 hodin plavby,
připlutí v brzkých odpoledních hodinách, krátká prohlídka města (oběd),
 
K návštěvě lákáLetenské sady - výhled na Prahu
 
odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) - plavba po proudu Vltavy
do Libčic nad Vltavou,
• 23 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,
připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.
 
K návštěvě láká:  Libčická plovárna
 
Čtvrtek: odplutí v ranních hodinách - plavba po proudu Vltavy, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a po proudu Labe do přístavu Mělník,
• 30 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby,
15:00 hodin - odevzdání lodě.
 
zámek Mělník
zámek Mělník
na Sázavě v Pikovicích
na Sázavě v Pikovicích
Vltava u Mandátu nad ostrovem sv. Kiliána
Vltava u Mandátu nad ostrovem sv. Kiliána
v centru Prahy
v centru Prahy
praha 2.JPG
praha 3.JPG
28.07.2016 21:54:37
kptmarekkarel
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one